Úvod

PF 2016

 Email  Tlač  PDF

Milí priatelia, rodičia, priaznivci a podporovatelia.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a spoluprácu v roku 2015. Aj vďaka Vám a vďaka výsledkom našich športovcov náš Klub plaveckých športov Nereus Žilina prežíva jedno z najúspešnejších období vo svojej histórii.

Veľmi nás to zaväzuje. Sme si vedomí chýb i nedostatkov, ktoré našu činnosť sprevádzajú. Urobíme všetko preto, aby sme to zmenili. Veríme, že si aj v roku 2016 udržíme Vašu priazeň a podporu a naša práca bude naďalej prinášať radosť nám všetkým, predovšetkým však našim mladým športovcom.

 Dovoľte, aby som Vám poprial predovšetkým pokojné a láskou naplnené vianočné sviatky. Myslím, že najdôležitejšie nie je koľko darčekov, ale koľko úprimnej, nezištnej lásky nájdeme pod stromčekom. Pretože lásky nikdy nie je dosť. V novom roku nám všetkým prajem, aby sme s rozumom vnímali to čo sa okolo nás deje, vedeli rozoznať čo je lož, manipulácia a čo je správne a podľa toho hovorili a konali.

S úctou

Peter Fiabáne,

prezident Klubu plaveckých športov Nereus Žilina