Úvod

Stojíme za Petrom Fiabáne

 Email  Tlač  PDF

kps volby

Otvorený list členov KPŠ NEREUS v reakcii na nepravdivé obvinenia v novinách Žilinec: Ako dlhoroční členovia plaveckého klubu NEREUS reagujeme na nepravdivé a očierňujúce informácie, ktoré boli zverejnené na adresu Petra Fiabáne v novinách Žilinec, dňa 29. októbra 2018.
Sme šokovaní a hlboko sklamaní vyjadreniami našich bývalých kolegov, Juraja Skopala a Mariána Hrabovského.

Je nám veľmi ľúto, že sa nechali zneužiť v predvolebnej kampani a tým poškodzujú nielen dobré meno Petra Fiabáne, ale celej značky Nereus v očiach žilinskej verejnosti, našich klientov, detí aj ich rodičov. Keďže sme ľudia, ktorí majú Nereus úprimne radi a odovzdali sme tejto práci dlhé roky života, je pre nás konanie Mariána a Juraja nepochopiteľné.

Mnohí z nás boli priamymi účastníkmi celého procesu rozchodu zakladajúcich členov Nereusu. Preto môžeme jednoznačne vyhlásiť, že informácie zverejnené v Žilincovi nie sú pravdivé. Počas tohto obdobia sme boli opakovane svedkami arogantného správania a vydierania voči Petrovi Fiabáne, hlavne zo strany M. Hrabovského. Napriek tomu Peter robil obom našim bývalým kolegom obrovské ústupky. Bolo im vyhovené takmer vo všetkých požiadavkách, z ktorých mnohé sme my, ako kolektív, považovali za neprimerané až absurdné. Vzhľadom na Petrov zmierlivý prístup, považujeme zverejnený článok za prejav zákernosti a nešportového správania, ktoré nie je našej komunite vlastné.

Ako signatári tohto otvoreného listu stojíme plne za Petrom. Odsudzujeme snahu M. Hrabovského a J. Skopala očierniť jeho meno v závere predvolebnej kampane. Peter je počas celej existencie klubu Nereus jeho dušou a hlavnou hybnou silou. Za tie roky, čo sme mali možnosť ho pozorovať nielen pri práci, sme nikdy neboli svedkami neférového jednania či klamstva. Preto si ho vážime, dôverujeme mu a považujeme za našu povinnosť sa za neho postaviť.

Na záver máme pre našich bývalých kolegov, ale aj pre širokú verejnosť tri otázky:
1. Aký je dôvod medializovať interný obchodný spor vo firme, navyše dávno vyriešený vzájomnou dohodou?
2. Prečo práve týždeň pred voľbami?
3. Prečo práve v novinách Žilinec, ktorých majiteľ je G. Trabelssie?

Členovia plaveckého klubu NEREUS:

Pavol Košťan - člen výboru, podpredseda
Miroslav Ftorek - člen výboru
Juraj Topoľský - člen výboru
Robert Michlik - člen výboru
Edita Pavlikova - vedúci pracovníčka plaveckého oddielu
Ivana Kolmanova - vedúca kancelárie KPŠ Nereus
Emília Marcinová – tréner a inštruktor plávania
Beáta Pavlíková - tréner a inštruktor plávania
Romana Čerňanská - tréner a inštruktor plávania
Marián Mandák - tréner a inštruktor plávania
Janka Greschnerová - tréner a inštruktor plávania
Veronika Polláková - tréner a inštruktor plávania
Majka Jakubíková - tréner a inštruktor plávania
Kristína Marcinová – tréner a inštruktor plávania
Alfréd Pavlík – bývalý plavec a inštruktor plávania