Úvod

Výkonnostný rast plavcov 2018

 Email  Tlač  PDF

VYKONNOSTNY RAST 3Nárast výkonnosti plavcov za rok 2018 si môžete pozrieť v troch tabuľkách.

Porovnáva sa priemer 5 najhodnotnejších výkonov plavca (pokiaľ má zaplávané minimálne 5 disciplín) za 1 rok s takým istým kritériom v predchádzajúcom roku.

Najhodnotnejšie výkony v minulom roku dosiahli Laura Benková a Juraj Topoľský, skokanom roka sa stala Rebeka Tureková.

Zoradenie plavcov bez rozdielu veku - priemer 5 najhodnotnejších výkonov za rok 2018

Zoradenie plavcov podľa veku - priemer 5 najhodnotnejších výkonov za rok 2018

Skokani roka - zoradenie plavcov bez rozdielu veku podľa rozdielu medzi rokom 2017 a 2018