Úvod

!!!Dávame do pozornosti!!!

 Email  Tlač  PDF

POZOR!!

Kritériá SPF pre zaradenie do menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania od 01.01.2021.

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/s/swimmsvk.sk/2021/03/kriteria-spf-pre-zaradenie-do-menneho-zoznamu-utvaru-talentovanej-mladeze-spf-plavania-6.pdf