Úvod Plavecký oddiel Základné informácie

Základné informácie


Plavecká škola, ktorú sme pri klube otvorili v januári 1997 s kvalitne vedenou výučbou, bola prirodzeným inkubátorom budúcich adeptov pre súťažné plávanie. Ak k tomu prirátame tradíciu plaveckých športov v našom meste, všeobecne uznávaný pozitívny vplyv plávania na zdravý vývin detského organizmu a hlad po tomto druhu športovej aktivity, ktorý bol zapríčinený niekoľkoročnou rekonštrukciou krytej plavárne, potom otvorenie plaveckého oddielu bolo v mladom Nereuse len otázkou času.
 
Plavecký oddiel KPŠ Nereus Žilina začal svoju činnosť 25. septembra 1997. Vznikol v období, kedy jeho prestíž na Slovensku upevnili úspechy najlepšej slovenskej plavkyne Martiny Moravcovej. Oddiel veľmi vhodne a úspešne prispel k rozšíreniu ponuky športových služieb nášho klubu pre širokú verejnosť mesta Žiliny a jeho okolia. Vedenie klubu malo pri jeho založení ambície s činnosťou a predovšetkým výsledkami nadviazať na predchádzajúce úspechy žilinského plávania.
 
V priebehu svojej existencie sa plavecký oddiel KPŠ Nereus Žilina postupne prepracoval z poslednej desiatky medzi najúspešnejšie slovenské plavecké oddiely a kluby, ktoré u nás mali dlhoročnú tradíciu. Počas tohto obdobia prešiel mohutným rozvojom členskej základne, postupnou profesionalizáciou jeho riadenia a práce trénerov, ale aj zlepšovaním materiálneho zabezpečenia. Celý čas sa snažíme ponúknuť našim plavcom aj niečo viac, ako je len bezduché plávanie od steny k stene a dosahovanie výkonov za každú cenu. Klubový život, radosť zo športovania a z dosiahnutých úspechov, tréning v kolektíve, sústredenia, preteky, osobný prístup trénerov, priateľská atmosféra a rešpektovanie osobnosti mladých plavcov, ale aj kladené nároky a disciplína, postupný nárast výkonnosti – to sú naše hlavné priority v práci s mladými plavcami.